Medicaldress מבית unidress

Billing terms and conditions

אמצעי התשלום ותנאי התשלום

התשלום עבור רכישת המוצרים באתר יעשה רק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להוסיף עליהם. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהונפקו ע”י החברה.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לאימות פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הרוכש באתר.

התשלום תמורת המוצרים שירכשו באתר כאמור יוכל להיעשות במספר תשלומים שיקבעו ע”י החברה, בלי או עם חיוב ריבית, ולחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת ההוראות לעניין הריבית, ולרוכש לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

Item added to cart.
0 items - 0.00

המשלוחים שלנו נארזים בקפידה ונשלחים עם שליח עד הבית. אנו משתמשים בחברת שליחויות חיצונית עם מספרי מעקב ויודעים לעקוב אחרי המשלוח בזמן אמת